สูตรทำกำไร รูเล็ตออนไลน์ FIFA55 BNK

สูตรทำกำไร รูเล็ตออนไลน์ FIFA55 BNK

สูตรทำกำไร รูเล็ตออนไลน์ FIFA55 BNK วันนี้เราจะมาพูดถึงรูเล็ตออนไลน์กันครับสำหรับคนที่ชื่นชอบในการเล่นรูเล็ตเชื่อครับว่าหลายๆคนก็คงมีสูตรที่อยู่ในใจและใช้เล่นกันเป็นประจำซึ่งก่อนหน้านี้ผมเองก็เคยชื่นชอบในการเล่นรูเล็ตครับแต่ว่าก็พาถ้าจะบ่อยครั้งแต่พอมารู้จักกับสูตรการเล่นทางแทงที่มันสามารถทำทำไมให้เราได้จริงก็ได้กลับมาเล่นรูเล็ตอีกครั้งนึงซึ่งวันนี้ก็อยากจะเอาความรูของ FIFA55 BNK นี้มาแบ่งปันหรือเรียกง่ายๆว่าเอาสูตรนี้มาแบ่งปันคือหลายคนอาจจะรู้กันอยู่แล้วแต่สำหรับตัวผมเองก็เพิ่งลองเล่นมาเมื่อไม่นานนี้เองครับ

ที่อยากจะนำมาเผยแพร่ให้เราได้รู้กันเพราะว่าสูตรนี้มันสามารถ ช่วยเราในการเล่นและช่วยให้เรา ทำกำไรได้ถึง 11 เท่า เลยที่เดียวครับ ผมจึงนำสูตรนี้มาบอกต่อ เราจะไปอยู่ด้วยกันโดยที่จะเข้าใจแบบง่ายๆ และสำหรับสูตรนี้คือ สูตรแทงควบ 3 ตัวเลข จ่าย 11 เท่า

เริ่มต้นด้วยการเดิมพันบนเลขติดกันสามตัวเลข เช่น 10 – 12 หรือ 25 – 27 ด้วยจำนวนเงินเท่ากัน โดยการแทงควบ 3 ตัวทั้งในกระดานรูเล็ตมีทั้งหมด 12 แถว

แต่เราจะแทง 10 แถวด้วยกัน ด้วยเงินจำนวน 100 บาทเท่ากัน ยกตัวอย่างเช่น1 – 2 – 3

วางเดิมพัน 100 บาท  4 – 5 – 6 วางเดิมพัน 100 บาท 10 – 11 – 12 วางเดิมพัน 100 บาท  13 – 14 – 15 วางเดิมพัน 100 บาท

16 – 17 – 18 วางเดิมพัน 100 บาท 19 – 20 – 21 วางเดิมพัน 100 บาท

22 – 23 – 24 วางเดิมพัน 100 บาท 25 – 26 – 27 วางเดิมพัน 100 บาท   25 – 26 – 27 วางเดิมพัน 100 บาท   28 – 29 – 30 วางเดิมพัน 100 บาท 31 – 32 – 33 วางเดิมพัน 100 บาท

34 – 35 – 36 วางเดิมพัน 100 บาทรวมทั้งหมดเราวางเดิมพัน FIFA55 BNK 10 แถว แถวละ 100 บาท เท่ากับว่าลงทุน 1,000 บาท

สูตรทำกำไร รูเล็ตออนไลน์ FIFA55 BNK

สูตรทำกำไร รูเล็ตออนไลน์ FIFA55 BNK

หากว่าเราทายถูกแถวใดแถวหนึ่งจะได้เงินรางวัล 1,200 บาท รวมทุน

เท่ากับว่าได้กำไร 200 บาท จะเสียในกรณีที่ออกหมายเลข 7 8 9 34 35 36 และหมายเลข 0 ซึ่งโอกาสที่เราจะเสียนั้นมีน้อยมากและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปีของการเล่นรูเล็ตที่เรียกได้ว่าทำเงินให้เราได้เยอะมากเลยทีเดียวถ้าเรารู้จักเล่น ส่วนใครที่มีสูตรที่

เ ล่ น ต า ย ตั ว อ ยู่ แ ล้ ว ก็ อ า จ จ ะ ล อ ง นำ เ อ า สู ต ร นี้ ไ ป ล อ ง เ ล่ น ห รื อ เ ป็ น แ ม ท ช์ ห รื อไ ป แ ล ก  เ ป ลี่ ย น กั น กั บ ก า ร เ ล่ น เ ดิ ม ๆ ข อ ง เ ร า เ พื่ อ ที่ จ ะ แ ป ล ง เ งิ น ทุ น ใ ห้ เ ป็ น กำ ไ ร ดี ก ว่ า จ ะ ย อม เ สี ย ไ ป  เ  ป ล่ า ๆ โ  ด ย ไ ม่ ไ ด้อ ะไ ร กิ น ค รั บ

ก ลั บ สู่ เ ม นู ห ลั ก > > > > > > > > > > > > > >